A Glimpsee Kft. által üzemeltetett oldal a triton-aquaristic.hu nem webáruház.

A triton-aquaristic. hu weboldal csupán termék bemutató oldal.

Kérjük, amennyiben Vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni oldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre

1. Árajánlat és szerződés
A Szállító ajánlatai mindig a megadott határidőig érvényesek.

2. A szállítási és fizetési feltételek hatálya
A Szállító szolgáltatásai, ajánlatai és szállításai jelen szállítási feltételek alapján történnek.

Ez valamennyi üzleti kapcsolatra vonatkozik.
A megrendeléssel, legkésőbb azonban az áru, vagy a szolgáltatás átvételénél a Megrendelő ezeket elfogadottnak tekinti.
Más jellegű üzleti vagy beszerzési feltételekre történő hivatkozásnak külön megállapodás esetén van helye.

3. Árak
Kereskedelmi forgalomban eladási árnak mindig a szállítás napján érvényes szállítói árak számítanak. A weboldalon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

4. Szállítás
Nettó 100.000,- Ft feletti megrendelések esetén az árak a szállítási költséget is tartalmazzák.
Nagy összegű, vagy 8 napot meghaladó tartozás esetén Szállító a szállítási határidőt egyoldalúan meghosszabbíthatja.
Szállítási határidő a megrendelés kézhezvételétől számított 15 munkanap.
A szállítás vállalkozóval is történhet. A speditőr feladata, hogy a küldeményt sérülés nélkül juttassa el a címzetthez. Megrendelő a küldeményt külsőleg megvizsgálja és :
• nem sérült, originál csomagolású küldemény esetén a Megrendelő nem jogosult a speditőrt várakoztatni, a küldeményt
„Coli”-ként (küldemény darabszám) veszi át. Esetleges eltérés esetén a tételes átvételt követően Megrendelő közvetlenül a
Szállítóval veszi fel a kapcsolatot, ez az ún. Bizalmi Elv.
• sérült, bontott küldemény esetén a tételes átvétel végéig jogosult Megrendelő a speditőrt várakoztatni, az esetleges eltérésről jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a speditőrrel igazoltatja. A jegyzőkönyv egy példányát 2 munkanapon belül el kell juttatni a Szállítónak.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát: olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi és higiéniás okból az átadást követően a felbontást követően nem küldhető vissza.

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően terméket használatba vette, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezését lehetőségét, ugyan úgy, ahogy az üzletben vásárolt termék esetén is lehetősége van.


5. Fizetési feltételek

a.) Szállító a számla végösszegének a fizetési határidőig a bankszámlájára való beérkezését tekinti késedelemmentes teljesítésnek.
b.) Késedelmes fizetés esetén, a PTK rendelkezései alapján, Szállító késedelmi kamatot számít fel.
c.) Ha a Megrendelő által fizetett összeg nem fedezi együttesen a tokét-, illetve kamatot- és egyéb költségeket, akkor a Szállító először a költségekre, majd a kamatokra és végül a tőketartozásra fordítja a kifizetett összeget. (PTK. 293.§)
d.) A számla kifizetéséhez kapcsolódó költségek (banki, utánvét, stb.) a Megrendelőt terhelik.

e.) Bármely termék megrendelésekor előleg fizetési kötelezettség terheli a megrendelőt. Az előleg mértéke: a termék bruttó árának 50-80% közötti összege. A fennmaradó rész+szállítási költség a termék átvételekor fizetendő.

6. Csomagolás
Mindenkor az érvényes jogszabályok szerint történik.


7. Postai küldemény

A postai feladás a Megrendelő felelősségére történik. A mindenkori postai szállítási díjakon.

8. Szavatosság
Szállító a termékek minőségéért garanciát vállal. Nincs azonban befolyása a termék további raktározási és felhasználási körülményeire,így az ebből eredő károk nem a Szállítót terhelik.
Kifogásnak – amennyiben nem rejtett hibáról van szó – az áru beszerzésétől számított 8 napon belül írásban kell megtörténnie,egyébként a törvényi szabályozás az irányadó.
Kétséges esetekben alkalmazási próbát kell végezni.
A megalapozott reklamáció költségeit Szállító viseli.
Minőségi kifogást követően a Szállító útmutatásának megfelelően kell eljárni, és a kifogásolt terméket a Szállító kifejezett kívánságára székhelyére vissza kell küldeni. Bármilyen okból történő hibás szállítás esetén a Szállítót azonnal írásban értesíteni kell, és annak útmutatására várni kell a szállítmány sorsát illetően. A szállítmány előzetes egyeztetés nélkül nem küldhető vissza a Szállítónak.


9. Tulajdonjog fenntartás

A leszállított áru annak teljes kifizetéséig a Szállító tulajdonában marad.
Az áru értékét a Szállító számlája határozza meg.

10. Jogorvoslat
Jogvita esetén a Pécsi Városi Bíróság illetékes.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 1 391-1400
Telefax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


11. Megállapodások

Minden szóbeli megállapodás a Szállító írásos visszaigazolásával válik érvényessé.
A Szállító által a honlapján közzétett információk (biztonsági adatlapok, stb.) hivatalos, írásos értesítésnek minősülnek.

12 Elállás

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) bekezdés szerint a gazdasági társaság (kft., bt.), egyéni vállalkozó, civil szervezet, egyházi jogi személy vagy egyéb szervezet, gazdálkodó csoport nevére kiállított számla esetében a Vásárló nem állhat el a vásárlástól, mivel a vonatkozó törvény szerint nem minősül fogyasztónak.

Amennyiben élni kíván elállási jogával, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levélként) az alábbi elérhetőségre: Glimpsee Kft., 7632 Pécs Nagy Imre út 35, [email protected]  A postai úton küldött értesítőt kérjük, hogy ajánlott küldeményként adja fel, mert a postára adás dátuma csak így igazolható. Ilyen esetben cégünk a postára adás időpontját veszi figyelembe. Az elállási nyilatkozatot elegendő 21 napon belül elküldeni.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Vásárló a megrendelt terméke(ke)t személyes, postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza cégünk postacímére. Ilyenkor a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésével kapcsolatosan felmerült költségek terhelik. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A visszafizetés a Vásárló beleegyezése esetén banki átutalással történik. Amennyiben erre nem kapunk felhatalmazást, akkor a visszafizetés a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal azonos módon történik. A fizetési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméke(ke)t, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az elállási jog nem gyakorolható az e rendelet 29. § 1. bekezdése alapján a következő termékek esetén:

  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
  • ha nincs meg a termék összes tartozéka
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak

A Glimpsee Kft. adatai:

Cím: 7632 Pécs, Nagy Imre út 35

Adószám: 23095179-2-02

Közösségi adószám: HU23095179

Cégjegyzékszám: 02-09-076766

Bank: CIB Bank 10701214-66159438-51100005

Elérhetőség: +36-20-9769466, [email protected]

A termékképek illusztrációk (eltérhetnek a valóságtól), a leírások kizárólag tájékoztató jellegűek, a termék szélesebb körű megismerésére szolgálnak. Az esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk!